HORARIOS

• Horario central de escuela de 9 a 16
• Horario ampliado de mañana 7:30 a 9:00 con servicio de desayuno
• Horario ampliado de tarde de 16:00 a 17:30, con servicio de merienda.